Stavebné dokumenty

7. marca 2018 | Aktuality

Čestné vyhlásenie pri stavbách postavených do 01.10.1976 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Odstránenie stavby – žiadosť Ohlásenie drobnej stavby Ohlásenie stavebných prác – udržiavacie práce Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Čestné vyhlásenie pri stavbách postavených do 01.10.1976

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Odstránenie stavby – žiadosť

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných prác – udržiavacie práce

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia