Osadenie smetných košov na miestnom cintoríne

18. júna 2020 | Aktuality

Smetné koše nám pomôžu účinnejšie separovať odpad.

Pracovníci obecného úradu dnes osadili smetné koše v priestoroch pri vstupe na cintorín. Tieto koše nám budú pomáhať ľahšie a účinnejšie separovať odpad. Triedením odpadu prispievame k lepšiemu zaobchádzaniu so životným prostredím a takisto tým pomáhame znižovať náklady za vývoz odpadu.

Zároveň Vás žiadame, aby ste do veľkoplošných kontajnerov ( 3ks v rohu cintorína ) vhadzovali iba určené druhy odpadu. V prípade porušenia týchto pravidiel budeme nútení pristúpiť k sankčným postihom.

Ďakujeme za pochopenie a ďakujeme že separujeme odpad.