Oznam – MŠ & ZŠ

11. decembra 2020 | Aktuality

Vážení občania,

na základe odporúčania RÚVZ Vranov nad Topľou a školského úradu v súlade s aktuálne platnými hygienicko- epidemiologickými nariadeniami v našej obci, zriaďovateľ MŠ Rudlov rozhodol, že od pondelka 14.12.2020 začíname s výchovno – vzdelávacim procesom.
V základnej škole dochádza k zmene od 14. 12. 2020 /pondelok/ z dištančnej formy na prezenčnú výučby žiakov.
Materská a základná škola budú od pondelka otvorené. Tešíme sa na naše deti.
obec Rudlov