Predvádzanie hasičskej techniky

V sobotu, 25.07. sa uskutoční predvádzanie novej hasičskej techniky, ktorú bude využívať Dobrovoľný hasičský zbor obce Rudlov. Hasiči predvedú prácu s novými hadicami, čerpadlom a elektrocentrálou.