Certifikát za rok 2023 od spoločnosti NATUR – PACK

29. apríla 2024 | Aktuality

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE ODPAD Obec Rudlov získala v uplynulých dňoch certifikát za rok 2023 od spoločnosti NATUR – PACK, a. s., ktorá je zmluvne zabezpečenou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Spoločnosť NATUR – PACK v ňom potvrdzuje, že občania obce Rudlov v minulom roku vyzbierali celkom 22 263 kg  triedeného komunálneho odpadu. Priemer na 1 obyvateľa predstavuje... Read more »

♻️ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE ODPAD 👍

Obec Rudlov získala v uplynulých dňoch certifikát za rok 2023 od spoločnosti NATUR – PACK, a. s., ktorá je zmluvne zabezpečenou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Spoločnosť NATUR – PACK v ňom potvrdzuje, že občania obce Rudlov v minulom roku vyzbierali celkom 22 263 kg 👏 triedeného komunálneho odpadu. Priemer na 1 obyvateľa predstavuje 31,44 kg.
🤝Poďakovanie patrí všetkým obyvateľom, ktorí sa separáciou odpadu na uvedenom výsledku podieľali. ✅Ostáva už len presvedčiť aj tých ostatných, že triedenie odpadu znižuje celkové množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky, čo má výrazné ekologické ale aj ekonomické dôsledky.