REFERENDUM 2023

9. novembra 2022 | Aktuality

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR Menovací dekrét zapisovateľa Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Zverejnenie elektronickej adresy Referendum – informácia pre voliča... Read more »

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04.11.2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

Menovací dekrét zapisovateľa

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Zverejnenie elektronickej adresy

Referendum – informácia pre voliča

Rozhodnutie prezidentky SR